Aanvullende verzekeringen enzo

Gepubliceerd: maandag 12 oktober 2015 Geschreven door B. Vaes

Wij krijgen in de praktijk vaak de vraag hoe het nu zit met de vergoeding met betrekking tot fysiotherapie. Verzekeraars zijn daar soms niet heel duidelijk over of de informatie die gegeven wordt is zo omslachtig dat het er niet duidelijker op wordt.

We zullen een poging doen om het helder te krijgen.

Aanvullende verzekering:

Fysiotherapie, kinderfysiotherapie en manuele therapie worden vergoed als u ouder bent dan 18 en uw aanvullende verzekering hierin voorziet. Kortom, met een aanvullende verzekering heeft u recht op een vergoeding. Hoeveel dit is hangt af van uw aanvullende verzekering.


Basisverzekering:

Kinderen tot 18 jaar krijgen fysiotherapie vergoed vanuit de basisverzekering.

Bent u 18 jaar of ouder en is er sprake van een zogenaamde chronische indicatie dan kan fysiotherapie vergoed worden uit de basisverzekering. De overheid heeft een lijst met aandoeningen die hiervoor in aanmerking komen. MAAR, dan moet u wel de eerste 20 behandelingen zelf betalen. Deze eerste 20 behandelingen kunnen dan voor rekening komen van de aanvullende verzekering (mits u die heeft).
Voorbeeld: u heeft een chronische indicatie die voorkomt op de lijst, vanuit de aanvullende verzekering worden er 12 behandelingen vergoed, dan moet u de resterende 8 zelf betalen tot u 20 behandelingen heeft gehad.
Dan komt het nare aspect van vergoeding vanuit de basisverzekering: de 21e behandeling komt dan weer voor rekening van uw eigen bijdrage (in 2015 is dit 375 euro en voor 2016 is dit 385 euro). Deze behandelingen moet u dus ook zelf betalen tot uw eigen bijdrage “vol” is.

In veel gevallen komen we in onze praktijk niet aan die 20 behandelingen, laat staan meer dan 20. (uitzonderingen uiteraard daar gelaten). Het is echter een hard gelag als u dus een beperkte aanvullende verzekering en een chronische indicatie voor fysiotherapie heeft.

Mocht u vragen hebben over de vergoeding in onze praktijk dan kunt u uiteraard altijd contact opnemen.