Manuele Therapie in art 14 wet BIG!?

Gepubliceerd: donderdag 09 juni 2016 Geschreven door B. Vaes

(Deze tekst is tevens geplaatst op LinkedIn)

Enige tijd geleden kwam de vraag vanuit de NVMT of de leden er voor voelen om van manuele therapie een artikel 14 BIG geregistreerd beroep te maken. Tijdens de ALV van donderdag 19 mei is deze vraag besproken.
Volgens de NVMT kan een beroep vallen onder artikel 14 van de wet BIG indien er sprake is van een risicovolle handeling, een kwaliteitsregister en een duidelijke vooropleiding.
Het ministerie heeft reeds gemeld dat manuele therapie voldoet aan deze eisen.
Echter, het KNGF wil deze eis niet inwilligen en zal niet overgaan tot aanvragen van een art.14 wet BIG-status. De reden dat het KNGF dit niet wil is omdat er angst is voor versplintering binnen de beroepsgroep en dat de functie als overkoepelend orgaan verloren dreigt te gaan (als één vakinhoudelijke beroepsgroep deze status zal krijgen, dan zullen er meerdere groepen volgen).
Intussen kwam hier ook nog de nieuwe beslissing van de NZA overheen, die bepaalde dat er geen inschrijvingseis in een specialistenregister meer nodig is om bijzondere fysiotherapie te kunnen declareren.
In de praktijk zie ik bij mij in de omgeving dat er “manueel therapeuten” zitten die hier niet de scholing voor hebben gevolgd, sterker nog, niet eens fysiotherapeut zijn.
Naamsbescherming lijkt mij onder andere om deze reden zinvol.
De leden van de NVMT hebben zich tijdens de laatste ALV unaniem uitgesproken voor een art 14 wet BIG status. De wens is er dus vanuit de manueel therapeuten.
Tja, en hoe nu verder? De beroepsgroep manuele therapie schreeuwt om de art 14 wet BIG status. Het KNGF is bang voor versnippering van de beroepsgroep…. Angst is natuurlijk geen goede raadgever. Die versplintering, waar het KNGF het over heeft, zie ik niet snel gebeuren. Ik snap in dat opzicht die beweegreden niet. Naar mijn idee geeft deze BIG status juist een blijk van de erkenning van het professionaliseringsproces van ons beroep (heeft die master toch nog zin gehad).
Artikel 14 wet BIG voor gespecialiseerde fysiotherapeuten? Ik zeg DOEN!