Wel of geen contract met VGZ??

Gepubliceerd: donderdag 27 oktober 2016 Geschreven door B. Vaes

ATTENTIE!

 
Wij overwegen om het zorgcontract met VGZ voor 2017 niet te tekenen.
De reden hiervoor is dat bij VGZ juist voor de specialisaties manuele therapie en kinderfysiotherapie de tarieven fors achteruit (10% of meer) zijn gegaan. Naast deze achteruitgang in tarief zijn de praktijkeisen van VGZ steeds hoger, dat wil zeggen dat we dus steeds meer inspanning moeten leveren om te voldoen aan het contract van VGZ.
Voor ons reden om in ieder geval in overweging te nemen om geen contract aan te gaan met VGZ.
 
Onder VGZ vallen de volgende verzekeringen:
VGZ Zorgverzekeraar Bewuzt
UNIVÉ Zekur
IZZ Zorgzaam
IZA UMC
 
 
Indien we géén contract hebben met VGZ (en bijbehorende sub-verzekeringen) dan betekent dit dat u onze factuur zelf moet voldoen. Afhankelijk van de dekking van uw verzekering krijgt u bij het indienen van deze factuur een restitutie-tarief. VGZ hanteert de regel dat u 75% van hun gemiddelde tarief terugkrijgt. Dit is de zogenaamde naturapolis.
Heeft u een restitutiepolis dan krijgt u uiteraard alles vergoed.

Overstappen naar een andere verzekeraar is natuurlijk ook een overweging.
 
Overigens hebben wij al jaren geleden wegens soortgelijke overwegingen het contract met de CZ-groep (Ohra, Delta Lloyd, CZ) niet getekend!
 
Graag horen wij uw mening hierover!!
 
Vriendelijke groet,

Ben en Mary Vaes