Manuele Therapie in art 14 wet BIG!?

Gepubliceerd: donderdag 09 juni 2016
Geschreven door B. Vaes

(Deze tekst is tevens geplaatst op LinkedIn)

Enige tijd geleden kwam de vraag vanuit de NVMT of de leden er voor voelen om van manuele therapie een artikel 14 BIG geregistreerd beroep te maken. Tijdens de ALV van donderdag 19 mei is deze vraag besproken.
Volgens de NVMT kan een beroep vallen onder artikel 14 van de wet BIG indien er sprake is van een risicovolle handeling, een kwaliteitsregister en een duidelijke vooropleiding.
Het ministerie heeft reeds gemeld dat manuele therapie voldoet aan deze eisen.
Echter, het KNGF wil deze eis niet inwilligen en zal niet overgaan tot aanvragen van een art.14 wet BIG-status. De reden dat het KNGF dit niet wil is omdat er angst is voor versplintering binnen de beroepsgroep en dat de functie als overkoepelend orgaan verloren dreigt te gaan (als één vakinhoudelijke beroepsgroep deze status zal krijgen, dan zullen er meerdere groepen volgen).
Intussen kwam hier ook nog de nieuwe beslissing van de NZA overheen, die bepaalde dat er geen inschrijvingseis in een specialistenregister meer nodig is om bijzondere fysiotherapie te kunnen declareren.
In de praktijk zie ik bij mij in de omgeving dat er “manueel therapeuten” zitten die hier niet de scholing voor hebben gevolgd, sterker nog, niet eens fysiotherapeut zijn.
Naamsbescherming lijkt mij onder andere om deze reden zinvol.
De leden van de NVMT hebben zich tijdens de laatste ALV unaniem uitgesproken voor een art 14 wet BIG status. De wens is er dus vanuit de manueel therapeuten.
Tja, en hoe nu verder? De beroepsgroep manuele therapie schreeuwt om de art 14 wet BIG status. Het KNGF is bang voor versnippering van de beroepsgroep…. Angst is natuurlijk geen goede raadgever. Die versplintering, waar het KNGF het over heeft, zie ik niet snel gebeuren. Ik snap in dat opzicht die beweegreden niet. Naar mijn idee geeft deze BIG status juist een blijk van de erkenning van het professionaliseringsproces van ons beroep (heeft die master toch nog zin gehad).
Artikel 14 wet BIG voor gespecialiseerde fysiotherapeuten? Ik zeg DOEN!

Alpe d'HuZes 2016

Gepubliceerd: woensdag 25 mei 2016
Geschreven door B. Vaes

Alpe d'Huzes 2016

Alpe d'Huzes 2016

Op 2 juni van dit jaar wordt wederom de Alpe d'Huzes gereden.

Dit jaar volgen we in het specifiek twee personen die gaan deelnemen.

Theresia Verkerk zal op 2 juni drie maal de Alpe d'Huez lopend gaan beklimmen. Waarom ze dit doet kun je teruglezen op haar deelnamepagina van Alpe d'HuZes.

De andere deelneemster is Maartje Linzell. Maartje heeft zelf gestreden tegen schildklierkanker. Je kan meer over Maartje lezen op haar blog: www.maartjelinzell.nl.
Uiteraard hier nog de link naar de deelname pagina.

 

 

Doneren kan nog steeds!!

Wij wensen beide dames heel veel sterkte, succes en kracht op de Alpe d'Huez!!!!

Namens

 

Ben Vaes
Mary Vaes- Schuringa
Esther Haaijema

Duizelig?

Gepubliceerd: donderdag 21 januari 2016
Geschreven door B. Vaes

Duizeligheid is er in veel vormen. Manuele therapie en fysiotherapie kunnen bij sommigen vormen van duizeligheid een wetenschappelijk verantwoorde keus zijn.(1,2,3,4)

Grofweg kan er een verschil gemaakt worden tussen twee soorten duizeligheid: draaiduizeligheid en een gevoel van licht in het hoofd zijn.

 

Bij draaiduizeligheid (vertigo) is er iets aan de hand met het evenwichtsorgaan. Het evenwichtsorgaan bevindt zich in het binnenoor en ligt achter het rotsbeen. Dit evenwichtsorgaan bestaat uit kanaaltjes waar vloeistof doorheen stroomt. De stroming van de vloeistof geeft signalen door aan de hersenen.

Omdat het evenwichtsorgaan verbonden is met het oor, kunnen gehoorproblemen en evenwichtsklachten tegelijk optreden.

De volgende aandoening kunnen draaiduizeligheid geven:

 • Benigne Paroxismale Positie Duizeligheid (BPPD), dit is een duizeligheid die uitgelokt wordt door veranderingen van de stand van het hoofd. Deze draaiduizeligheid trekt binnen enkele seconden tot enkele minuten weg.De oorzaak bij deze vorm van duizeligheid is vaak “gruis” dat zich in de kanaaltjes van het evenwichtsorgaan bevindt en verkeerde signalen naar de hersenen zendt.
 • Neuritis Vestibularis: het gaat hier om een ontstekingsbeeld van de evenwichtszenuw. De duizeligheid is continu aanwezig, waardoor mensen met deze aandoening liefst op bed liggen met de ogen dicht. De aandoening duurt dagen tot weken en dooft geleidelijk uit.
 • Ziekte van Menière: bij deze ziekte zijn er spontane aanvallen van draaiduizeligheid met gehoorvermindering en oorsuizen. Deze aanvallen doven na enkele dagen uit.

Alleen bij BPPD is fysiotherapie geïndiceerd. De fysiotherapeut kan dmv de Epley-manoeuvre vaak met succes de BPPD verhelpen.(4) De Epley-manoeuvre is een serie bewegingen van het hoofd in verschillende posities met als doel het vrijmaken van het gruis in de kanalen van het evenwichtsorgaan.

 

Dizziness

Een gevoel van licht in het hoofd of het gevoel van bijna flauw vallen kan dizziness genoemd worden. Er treedt bij deze vorm van duizeligheid geen draaierigheid op.

De oorzaken kunnen zijn:

 • Paniekstoornis of hyperventilatie
 • Bloeddrukschommelingen (orthostatische klachten). Deze vorm treedt vooral op na opstaan vanuit zit of lig.
 • Na lang staan of bij emoties (vasovagale klachten). Deze vorm gaat gepaard met transpireren, bleekheid en vertraging van de hartslag.
 • Aandoeningen van hart en bloedvaten.
 • Medicatie: Met name diuretica, antihypertensiva, psychofarmaca, fenytoïne, carbamazepine en sommige antibiotica.
 • Nekklachten (cervicogene duizeligheid). Het gevoel van licht zijn in het hoofd treedt dan op bij toename van de klachten in de nek.

Bij deze laatst oorzaak (cervicogene duizeligheid) is manuele therapie een wetenschappelijk verantwoorde keus. (1,2,3)

De manueel therapeut kan in dit geval door gebruikmaking van specifieke mobiliserende technieken de dizziness verminderen dan wel doen verdwijnen.

Denkt u dat last heeft van BPPD of cervicogene duizeligheid dan kunt u ons altijd vragen of manuele therapie of fysiotherapie een goede keus is. Twijfelt u dan raden we u aan om contact op te nemen met uw huisarts.

 

Literatuur:

 1. Reid S, Rivvet D. Manual therapy treatment of cervicogenic dizziness: a systematic review. Manual Therapy 10 (2005) 4–13
 2. Lystad RP, Bell G, Bonnevie-Svendsen M, Carter CV. Manual therapy with and without vestibular rehabilitation for cervicogenic dizziness: a systematic review. Chiropractic & Manual Therapies 2011, 19:21
 3. Reid S,Callister R, Katekar M, Rivvet D. Effects of Cervical Spine Manual Therapy on Range of Motion, Head Repositioning, and Balance in Participants With Cervicogenic Dizziness: A Randomized Controlled Trial Hilton MP, Pinder DK. The Epley (canalith repositioning) manoeuvre for benign paroxysmal positional vertigo (Review). Cochrane Database Syst Rev 2014;11:CD003162.
 4. Verheij AAA, Van Weert HCPM, Lubbers WJ et al. NHG-Standaard Duizeligheid. Huisarts & Wetenschap 2002;45:601-9

Wij zijn hoofdsponsor van TGN!!

Gepubliceerd: zaterdag 02 januari 2016
Geschreven door B. Vaes

Turngroep Noord Sponsoring

NIEUWE HOOFDSPONSOR VOOR TURNGROEP NOORD.

Vanmiddag is het contract ondertekend met de nieuwe hoofdsponsor van TurnGroep Noord Manuele therapie en kinderfysiotherapie Vaes uit Assen. Ze worden voor drie jaar een van onze hoofdsponsoren. Het eerste sponsorbedrag zal gebruikt worden om te sparen voor de aanschaf van een airtrack.Een airtrackmat is een opblaasbare lange mat waar de turnsters op een veilige manier turnelementen en series op kunnen leren en oefenen. Een airtrackmat is absoluut geen vervanging van een vaste turnvloer, maar een zeer waardevolle aanvulling in de turnzaal en op de turntrainingen. Met een airtrackmat en goed trainingsmateriaal voorkom en verklein je de kans op blessures en dat vinden Manuele therapie en Kinderfysiotherapie Vaes en TurnGroep Noord erg belangrijk.Daarom zal ook de komende twee jaar het sponsorgeld gebruikt worden om te investeren in trainingsmateriaal om de kwaliteit en veiligheid van de trainingen te verhogen.

Manuele therapie en kinderfysiotherapie Vaes zijn gespecialiseerd in:
-Orthopedische Manuele Therapie
-Kinderfysiotherapie
-Dry Needling
-Kaakfysiotherapie(orofaciale fysiotherapie)
-Algemene fysiotherapie

Na het ondertekenen van het contract werd er een groepsfoto gemaakt en getoast op het nieuwe jaar en op de nieuwe hoofdsponsor.. Helaas waren onze trainsters Michelle en Denny niet aanwezig, net zoals 5 van onze turnsters

Aanvullende verzekeringen enzo

Gepubliceerd: maandag 12 oktober 2015
Geschreven door B. Vaes

Wij krijgen in de praktijk vaak de vraag hoe het nu zit met de vergoeding met betrekking tot fysiotherapie. Verzekeraars zijn daar soms niet heel duidelijk over of de informatie die gegeven wordt is zo omslachtig dat het er niet duidelijker op wordt.

We zullen een poging doen om het helder te krijgen.

Aanvullende verzekering:

Fysiotherapie, kinderfysiotherapie en manuele therapie worden vergoed als u ouder bent dan 18 en uw aanvullende verzekering hierin voorziet. Kortom, met een aanvullende verzekering heeft u recht op een vergoeding. Hoeveel dit is hangt af van uw aanvullende verzekering.


Basisverzekering:

Kinderen tot 18 jaar krijgen fysiotherapie vergoed vanuit de basisverzekering.

Bent u 18 jaar of ouder en is er sprake van een zogenaamde chronische indicatie dan kan fysiotherapie vergoed worden uit de basisverzekering. De overheid heeft een lijst met aandoeningen die hiervoor in aanmerking komen. MAAR, dan moet u wel de eerste 20 behandelingen zelf betalen. Deze eerste 20 behandelingen kunnen dan voor rekening komen van de aanvullende verzekering (mits u die heeft).
Voorbeeld: u heeft een chronische indicatie die voorkomt op de lijst, vanuit de aanvullende verzekering worden er 12 behandelingen vergoed, dan moet u de resterende 8 zelf betalen tot u 20 behandelingen heeft gehad.
Dan komt het nare aspect van vergoeding vanuit de basisverzekering: de 21e behandeling komt dan weer voor rekening van uw eigen bijdrage (in 2015 is dit 375 euro en voor 2016 is dit 385 euro). Deze behandelingen moet u dus ook zelf betalen tot uw eigen bijdrage “vol” is.

In veel gevallen komen we in onze praktijk niet aan die 20 behandelingen, laat staan meer dan 20. (uitzonderingen uiteraard daar gelaten). Het is echter een hard gelag als u dus een beperkte aanvullende verzekering en een chronische indicatie voor fysiotherapie heeft.

Mocht u vragen hebben over de vergoeding in onze praktijk dan kunt u uiteraard altijd contact opnemen.