Plagiocephalie

Bij pasgeborenen kan er een asymmetrie in de schedel aanwezig zijn, de schedel is dan meestal scheef afgeplat. In dit geval spreken we van plagiocephalie.
Het schedeltje van een pasgeborene is nog heel zacht.
In de baarmoeder is er geen druk op het hoofdje van de baby, maar na de geboorte komt het hoofdje op een "harde" ondergrond te liggen. Door deze "harde" ondergrond kan het nog zachte schedeltje afplatten.


De richtlijn ter preventie van wiegendood die in Nederland sinds de jaren negentig wordt gevolgd, adviseert baby's op hun rug te laten slapen, totdat ze zelfstandig kunnen omrollen. Sinds het invoeren van dit goede advies is het aantal kinderen met een asymmetrisch hoofdje toegenomen.

Sommige baby's hebben nog niet voldoende kracht om hun hoofdje zelf regelmatig te draaien en blijven dan te lang met hun hoofdje aan één kant liggen, wat de afplatting alleen maar meer maakt.

plagiocephalie en brachiocephalie 
Plagiocephalometrie